¿Cabe un Día das Letras Galegas para Enrique Peinador Lines?

Encontro entre a Real Academia Galega e o Foro Peinador. / Mundiario
Encontro entre a Real Academia Galega e o Foro Peinador. / Mundiario

Repensar o Día das Letras Galegas pode pasar por procurar no empresariado novos aliados e cooperadores necesarios para a normalización lingüística, observa este autor.

¿Cabe un Día das Letras Galegas para Enrique Peinador Lines?

Repensar o Día das Letras Galegas pode pasar por procurar no empresariado novos aliados e cooperadores necesarios para a normalización lingüística, observa este autor.

Nunca acontecera tal cousa desde que se fundara a Real Academia Galega; pero foi así: unha ampla representacións dos seus académicos co seu presidente reuníronse co Foro E. Peinador os pasados días no Balneario de Mondariz para debatermos proxectos de normalización lingüística. A anfitrioa de tal encontro foi a Fundación Mondariz-Balneario que retomando o fío da historia  quixo rememorar aquelas xuntanzas que Enrique Peinador Lines tiña por costume convocar  para poñer en marcha iniciativas que artellasen a sociedade galega arredor da innovación  e galeguidade; un idealista e ilusionador de grata memoria.

Nun ambiente  distendido e con todas as formalidades do caso fóronse sucedendo as intervencións de académicos e empresarios ás que se uníu a do alcalde do Concello, Xosé A. Lorenzo, celoso administrador da memoria de Mondariz-Balneario, que deu a benvida aos participantes. O académico Xosé Ramón Barreiro aleccionounos sobre os  perfís biográficos de Enrique Peinador Lines e o seu activismo militante  do galeguismo  do seu tempo. Un empresario que soubo combinar con sabedoría e acerto o éxito internacional daquel balneario coa defensa da nosa identidade  e de todas as súas manifestacións singulares.

O Foro E. Peinador, en liña co que vén postulando desde a súa creación, trasladoulles aos señores académicos a súa preocupación polo Día das Letras Galegas que considera unha práctica reducionista  da cultura e lingua galega. Desde 1963 deica hoxe estivo dedicada ininterrompidamente a poetas e novelistas. Aínda sendo positivo o labor realizado neste dilatado período de tempo é o momento de reorientar a súa celebración  para facer fincapé noutras e novas mensaxes dirixidas a outros sectores da sociedade moitos máis númerosos e decisivos no porvir de Galicia que o do mundo da cultura. Cómpre recuperar o diálogo con eses axentes sociais e nomeadamente o empresarial para que  o discurso da galeguidade sexa transversal e global facéndoos copartícipes da regaleguización de Galicia.

Por esta razón o Foro E. Peinador vén de propoñerlle á Real Academia Galega que o Día das Letras Galegas de 2015 se lle dedique a Enrique Peinador Lines ou a Isidro Parga Pondal que, amais de académicos,  foron modelos de empresarios no compromiso coa causa galega, sendo  este último investigador de recoñecido prestixio internacional. Ao tempo, pídeselle á RAG un oportuno achegamento ao proceso de normalización idiomático instando ás cen empresas máis importantes do País a fomentar o uso da lingua galega nas relacións laborais, na sinalética,  páxinas web, nóminas, publicidade e etiquetaxe.

É urxente  recuperar o diálogo entre a empresa e a identidade galega seguindo as experiencias históricas  de empresarios modélicos como Enrique Peinador Lines, Isidro Parga Pondal, Antonio Fernández, Ramón Obella Vidal, Álvaro Gil, Xesús Canabal, na diáspora,  Isaac Díaz Pardo, Ramón Castromil e Valentín Paz Andrade a quen, por certo, se lle dedicou o Día das Letras do ano 2012 obviando a súa condición de empresario e desaproveitando, xa que logo, esa circunstancia para tecer o discurso da galeguidade empresarial.

A transversalidade da política lingüística é clave fundamental para que o noso idioma se asente noutros espazos de uso; o empresarial debe ser unha prioridade  inaprazable.

O encontro foi positivo porque quedaron as portas abertas a futuras colaboracións e o compromiso da Academia de debateren as propostas do Foro E. Peinador no próximo plenario.

 

¿Cabe un Día das Letras Galegas para Enrique Peinador Lines?
Comentarios