VÍDEOS

O ceo da Coruña

O ceo da Coruña é un documental sobre o Cementerio de San Amaro que fixeron sete alumnos de Xornalismo da Universidad de Santiago de Compostela. O guion é de Adriana Costoya e Elba De La Barrera. Completan os créditos na edición e gravación Alvaro Alonso, na produción Pablo Diaz, no son Omar Calleja e Jaime Crespo, e na documentación Uxía Barrientos e Jaime Crespo.
Comentarios