Xurxo Lobato

OPINIÓN
Acto público de ingreso de Roberto Verino como académico numerario de la Sección Artes da Imaxe da Real Academia Galega de Belas Artes.

Roberto Verino

Discurso de réplica de este miembro numerario de la Sección de Artes da Imaxe, con motivo del ingreso de Roberto Verino en la Real Academia Galega de Belas Artes.