Miriam Couceiro Castro

EURORREGIÓN
Libros. / RR SS

O desexo do eterno

O presente esixe, igual que o fascismo, presteza para dicir a qué pertencemos e a que non mentres que afogamos nunha ola que nos fixo cambiar debate por discusión a berros, solucións por…