Luigi Ferrajoli

EURORREGIÓN
Imagen de la Tierra desde el espacio. / NASA
DE BOLINA

A renovación constitucional da Terra

A globalización esixe respostas xurídicas globais e non existen os instrumentos axeitados. Cada vía vese a perentoria necesidade de ceder soberanía dos Estados e alcanzar unha  Constitución da…