Avelino Ochoa
Abogado.

El autor, AVELINO OCHOA, colaborador de MUNDIARIO, es abogado con despachos en Cambados y en O Grove (Pontevedra), profesor del Máster da Avogacía de la Universidade de Vigo y, entre otros, conferenciante, columnista, ex presidente de Agabace, ex presidente de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Grove y ex presidente del Club Náutico de San Vicente. @mundiario

EURORREGIÓN
Imagen de la Tierra desde el espacio. / NASA
DE BOLINA

A renovación constitucional da Terra

A globalización esixe respostas xurídicas globais e non existen os instrumentos axeitados. Cada vía vese a perentoria necesidade de ceder soberanía dos Estados e alcanzar unha  Constitución da…
EURORREGIÓN
Alfonso R. Castelao.
DE BOLINA

Castelao e a Lei de Memoria Democrática

A lei de Memoria Democrática non recoñece ao Consello de Galicia formado en 1944 como vítima da sublevación militar de 1936 e do Estado instaurado sobre ela, pero sí sinala que foron vítimas, entre…