Galicia empeora resultados en exportacións no derradeiro trimestre de 2022

Una fábrica textil. / Mundiario
Una fábrica textil. / Mundiario
As exportacións caen un 5,4% no cuarto trimestre do 2022. Porén, no conxunto do ano, medran un 18,3% respecto a 2021. No peche de ano os expertos salientan o mal comportamento da automoción e, sobre todo, do textil.
Galicia empeora resultados en exportacións no derradeiro trimestre de 2022

As exportacións galegas de mercadorías rexistraron, no cuarto trimestre do ano,  unha taxa de crecemento interanual negativa do 5,95%, en claro contraste coa media española, onde as exportacións creceron un 18,34 %.  Esta é a primeira conclusión do Barómetro Exportador de Galicia, o informe elaborado polos profesores da Universidade de A Coruña, Isabel Novo e José Manuel Sanchez, e que mide trimestralmente a capacidade exportadora da economía galega.

Este peor comportamiento das exportacións galegas con respecto a España, ten como consecuencia unha redución do peso das primeiras no total español, que pasa dun 8,1 % no terceiro trimestre ao 7,6 % no último. Para o conxunto do 2022, o comportamento das exportacións en Galicia foi favorable, rexistrando un incremento o 18,3 % con respecto a 2021.

Os expertos salientan que no cuarto trimestre de 2022 os dous sectores con maior peso no conxunto das exportacións galegas presentan taxas de variación interanual negativas. O sector da automoción cae un 5,3 % mentres que o téxtil e aínda máis elevado (25,4 %).

Polo que respecta aos sectores que máis medran destacan os casos da madeira e derivados (33,8 %), de bens de equipo cun aumento do 31,8 % e o de produtos minerais (que inclúe os combustibles) cun crecemento do 15,4 %.

Os economistas do Foro Económico de Galicia, Isabel Novo e José Manuel Sánchez, salientan que, en calquera caso, o balance do comportamento das exportacións galegas no conxunto de 2022 é favorable, tendo en conta un contexto global marcado pola incerteza e pola desaceleración do crecemento da actividade económica a nivel global.

A nivel territorial a única provincia cunha taxa de crecemento interanual negativa foi A Coruña. Noutro extremo situaríase a provincia de Lugo cun crecemento interanual do 21,4%, mesmo superior ao crecemento medio das exportacións en España.

En canto ao destino das exportacións, os responsables do BAEXGA indican que o 74% das mercadorías tiveron como destino países da Unión Europea, de maneira particular cara á Portugal e Países Baixos.

O informe tamén constata no cuarto trimestre do 2022 un aumento de empresas exportadoras de productos con alto contido tecnolóxico, cun incremento do 3,6% con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior, un dato que contrasta coa caída que rexistra España, nesta mesma variable (un -5,4%)

O Foro Económico de Galicia é unha plataforma de transferencia de coñecemento das universidades e empresas galegas á sociedade. Está integrada por profesores das tres universidades galegas, empresarios e directivos de referencia e xornalistas especializados en divulgación económica. Un total de máis de 60 persoas referentes para a análise e confección de propostas para a economía galega. @mundiario

Galicia empeora resultados en exportacións no derradeiro trimestre de 2022
Comentarios