A Real Academia Galega rende homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán no Día das Letras Galegas

Florencio Delgado Gurriarán, protagonista del Día das Letras Galegas. / Mundiario
Florencio Delgado Gurriarán, protagonista del Día das Letras Galegas. / Mundiario
Trátase dun poeta cheo de ética e dignidade persoal, republicano e galeguista, comprometido coa terra e a lingua.
A Real Academia Galega rende homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán no Día das Letras Galegas

A Real Academia Galega rende homenaxe este 17 de maio a Florencio Delgado Gurriarán no Día das Letras Galegas. Trátase dun poeta cheo de ética e dignidade persoal, republicano e galeguista, comprometido coa terra e a lingua.

Florencio Manuel Delgado Gurriarán naceu en agosto de 1903 en Córgomo, Vilamartín de Valdeorras (Orense). A súa nai Consuelo Gurriarán procedía dunha familia dedicada ao viñedo, o seu pai Florencio Delgado era enxeñeiro agrónomo e dunha familia propietaria de terras. Polo oficio do seu pai trasladouse a Palencia e Valladolid, comezou os seus estudos de Dereito e a ter unha conciencia nacionalista. En 1928 en Córgomo prepara oposicións ao Rexistro, participa en asociacións veciñais e publica poesía, ingresa na Irmandade Galeguista Valdeorresa e ingresa no Partido Galeguista. En 1934 coñece a Castelao, publica con Nos Bebedeiran na defensa da terra e da lingua.

Despois do golpe de estado de 1936 marchou a Portugal e Francia. En 1938, regresou a Barcelona, ​​enrolado no exército no servizo de información onde foi ascendido a tenente, entrou na executiva do Partido Galeguista.

En 1939 marchou a Francia para preparar o exilio, xunto con máis de mil galleguistas partiron cara Venezuela no barco Ipanema. Exiliouse en México onde traballou na explotación de terras colectivas, cos galeguistas fundan o Ateneo Galego, o Fogar Galego e Irmandade Galeguista, fundadora en 1942 da revista Saudade onde se edita o Cancioneiro da loita galega, desenvolve unha defensa das liberdades democráticas de Galicia.

En 1944, en representación do Partido Galeguista, asina o pacto Galeusca, ese ano casa con Celia, traballa como representante de produtos farmacéuticos. En 1953 participou na fundación do Patronato da Cultura Galega. En 1959 edita a revista Vieiros e en 1963 Galaxia publica a súa obra Galicia Infinita.

Visita Valdeorras nos anos 1968, 1976 e 1981. Ese ano publica Cantarenas, desenvolve unha defensa das liberdades democráticas de Galicia e é nomeado académico da Real Academia Galega. En 1986 Edicións do Castro publica O soño do guieiro, con xiros lingüísticos sorprendentes, un galego con palabras valdeorresas, útil para o ensino da lingua nos institutos. O poeta republicano e galeguista, comprometido coa terra e coa lingua, faleceu o 14 de maio de 1987 en Fair Oaks (California).

Día das Letras Galegas. / RR SS
Día das Letras Galegas. / RR SS

FIGURAS HOMENAXEADAS NO DÍA DAS LETRAS GALEGAS

En 1963, a Real Academia Galega decidiu celebrar o Día das Letras Galegas como homenaxe á persoa destacada das letras galegas ou á defensa da lingua galega.

Desde entón, e todos os anos coincidindo co 17 de maio, a Real Academia Galega escolle un personaxe da literatura galega para renderlle homenaxe, coa obriga de pasar 10 anos despois da súa morte.

A data do 17 de maio é o mesmo día en que se publicou en Vigo a obra de Rosalía de Castro "Cantares Gallegos". Sinala o Rexurdimento da cultura galega.

Dende entón foron homenaxeadas as seguintes persoas:

1963 - Rosalía de Castro. 1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. 1965 - Eduardo Pondal. 1966 - Francisco Añón. 1967 - Manuel Curros Enríquez. 1968 - Florentino López Cuevillas. 1969 - Antonio Noriega Varela. 1970 - Marcial Valladares Núñez. 1971 - Gonzalo López Abente. 1972 - Valentín Lamas Carvajal.1973 - Manuel Lago González.1974 - Xoán Vicente Viqueira.1975 - Xoán Manuel Pintos Villar. 1976 - Ramón Cabanillas Enríquez. 1977 - Antón Villar Ponte. 1978 - Antonio López Ferreiro. 1979 - Manuel Antonio. 1980 - Alfonso X o Sabio. 1981 - Vicente Martínez Risco. 1982 - Luís Amado Carballo.1983 - Manuel Leiras Pulpeiro. 1984 - Armando Cotarelo Valledor. 1985 - Antón Losada Diéguez. 1986 - Aquilino Iglesia Alvariño. 1987 - Francisca Herrera Garrido. 1988 - Ramón Otero Pedrayo. 1989 - Celso Emilio Ferreiro. 1990 - Luís Pimentel. 1991 - Álvaro Cunqueiro Mora. 1992 - Fermín Bouza Brey. 1993 - Eduardo Blanco Amor. 1994 - Luís Seoane.1995 - Rafael Dieste. 1996 - Xesús Ferro Couselo. 1997 - Ánxel Fole.1998 - Poetas Medievais, ría de Vigo (Martín Códax, Mendinho e Johan de Cangas). 1999 - Roberto Blanco Torres.2000 - Manuel Murguía. 2001 - Eladio Rodríguez. 2002 - Frei Martín Sarmiento. 2003 - Avilés de Taramancos (Antón Avilés Vinagre). 2004 - Xaquín Lorenzo Fernández. 2005 - Lorenzo Varela. 2006 - Manuel Lugrís Freire.2007 - María Mariño. 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez. 2009 - Ramón Piñeiro López. 2010 - Uxío Novoneyra. 2011 - Lois Pereiro. 2012 - Valentín Paz Andrade. 2013 - Roberto Vidal Bolaño. 2014 - Xosé María Díaz Castro.2015 - Xosé Filgueira Valverde. 2016 - Manuel María. 2017- Carlos Casares Mouriño. 2018 - María Victoria Moreno Márquez. 2019 - Antonio Fraguas Fraguas. 2020 - Ricardo Carvalho Calero. 2021 - Xela Arias. 2022 - Florencio Delgado Gurriarán. @mundiario

A Real Academia Galega rende homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán no Día das Letras Galegas
Comentarios