O novo liderado ao fronte do PC aposta en pasar do Made in China ao Created by China

A man de obra abundante e barata xa non garante o crecimento exponencial do Producto Interior Bruto de China. O investimento en tecnoloxía avanzada e en actividades de alto valor engadido é o horizonte.
O novo liderado ao fronte do PC aposta en pasar do Made in China ao Created by China
O novo liderado ao fronte do PC aposta en pasar do Made in China ao Created by China
Comentarios